SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Ocupația de „Responsabil de mediu” este întâlnită în toate societațile comerciale cu activități posibile cu impact asupra mediului

Prezentare curs

Obiectivul cursului de Specialist în Managementul Deşeurilor este de a oferi cunoştinţe în domeniul managementului deşeurilor (clasificarea deşeurilor, metode de recuperare şi eliminare, responsabilitatea producătorilor şi consumatorilor în generarea deşeurilor), precum şi prezentarea actualizată a legislaţiei naţionale şi internaţionale a deşeurilor (inclusiv Legea nr. 211/2011).

Descrierea cursului

Tematica cursului

Gestionarea actelor normative de mediu;
Elaborarea programului de management de mediu;
Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului;
Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
Monitorizarea factorilor de mediu
Realizarea auditului intern
Elaborarea Programului de audit intern pentru situatiile de urgenta;
Întocmirea documentatiei de management de mediu;
Raportarea activitatii de mediu.

Certificare

La absolvirea cursului de Specialist în Managementul Deșeurilor veți obține un certificat de absolvire pentru ocupația de Responsabil de Mediu, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației și Cercetării, care vă conferă toate drepturile conform legislației în vigoare. Diploma de Responsabil de Mediu este valabilă în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Certificatul de absolvire este însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute toate competențele obținute.

Candidați Potențiali

Cursul se adresează tuturor deținătorilor/producătorilor de deșeuri, persoane juridice, comercianți și operatori economici autorizați pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri precum și oricăror alte organizații sau persoane ce au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deșeuri.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie diplomă studii; adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

Specialist în Managementul Deșeurilor

COD COR: 325713

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 40 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

500 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Contabil
Contabilitate primară

COD COR: 343302

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Manager de proiect

COD COR: 241919

Curs calificare 80 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert accesare
fonduri europene

COD COR: 241948

Curs specializare
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării