Programele de stabilitate și convergență in UE

Statele membre care împart moneda euro fac acest lucru în documentele cunoscute sub denumirea de „Programe de stabilitate”, în timp ce statele membre care nu au adoptat euro prezintă „Programe de convergență”, care includ informații suplimentare despre politicile monetare.

Aceste documente sunt utilizate de Comisie și de miniștrii finanțelor pentru a evalua dacă statele membre sunt pe cale să atingă obiectivele bugetare pe termen mediu pe baza a doi piloni: analiza echilibrului structural și valoarea de referință a cheltuielilor.

Programele de stabilitate prezentate de statele membre din zona euro ar trebui să se bazeze pe previziuni macroeconomice produse sau aprobate de organisme independente. Aceste prognoze sunt comparate cu cele ale Comisiei și, după caz, cu cele ale altor organisme independente. Ar trebui explicate orice diferențe semnificative între scenariile adoptate de guverne și previziunile Comisiei. Programele de convergență ar trebui să se bazeze pe scenarii fiscale solide.

În cadrul ciclului anual de guvernanță economică al UE, Comisia evaluează programele de stabilitate și programele de convergență atât înainte cât și după punerea în aplicare. Acest lucru permite Comisiei să identifice și să discute orice riscuri de nerespectare înainte de apariția acestora și să identifice eventualele cazuri de neconformitate care ar putea justifica în cele din urmă sancțiuni.

Pe lângă programele de stabilitate, statele membre ale UE care împart moneda euro trebuie să prezinte în fiecare an (până la 15 octombrie) proiectele de planuri bugetare.

Sursă: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en 

 

Leave a Reply