Pachet de măsuri propuse de Comisia Europeană. Este vizată FISCALITATEA simplă și echitabilă

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România anunță că la 15 iulie 2020 Comisia Europeană a lansat „Pachetul de măsuri care să asigure o fiscalitate simplă și echitabilă”.

Pachetul constă într-un plan de acțiune pentru o impozitare simplă și corectă care să sprijine redresarea (Comunicare și Anexa), o propunere de revizuire a Directivei privind cooperarea administrativă (DAC7) si o Comunicarea privind buna guvernanță fiscală atât în UE cât și la nivel internațional.

Astfel, conform CECCAR, „Fiscalitatea simplă și echitabilă care să contribuie la strategia de redresare” (și Anexa la aceasta) include 25 de inițiative fiscale pe care Comisia Europeană intenționează să le lanseze în intervalul 2020 – 2023 în diverse domenii de activitate.

La finele anului 2020 Comisia Europeana va prezenta recomandarile sale de îmbunatățire a asistenței pentru recuperarea impozitelor neplătite în UE, urmând ca în 2022, să prezinte inițiative legislative pentru a clarifica modalitatea de stabilire a locului în care contribuabilii care desfașoară activități transfrontaliere trebuie să plăteasca impozit și a introduce un sistem comun și standardizat la nivelul UE pentru reținerea impozitului la sursă.

În ceea ce privește raportarea, în 2021 Comisia intenționează să inițieze un proiect pilot pentru a facilita crearea unui cadru cooperativ de conformitate pentru a iniția un dialog preventiv între administrațiile fiscale și companii cu privire la problemele fiscale transfrontaliere. 

În 2022, Comisia Europeană va lansa și inițiative de modernizare a obligațiilor de raportare a taxei pe valoare adaugată, de dezvoltării serviciilor de facturare electronică și de dezvoltare a ariei de acoperire a programului One Stop Shop pentru TVA.

În 2021, Comisia va implementa Comitetul permanent pentru soluționarea litigiilor (bazat pe Directiva 2017/1852) urmând ca în 2022 să prezinte o propunere privind un mecanism de prevenire și soluționare a litigiilor în domeniul TVA.

În 2022, Comisia va lansa o inițiativa legislativă pentru a simplifica modalitatea de obținere a numărului de identificare fiscala (NIF) și a numarului de TVA.

În ceea ce privește verificarea, monitorizarea și cooperarea administrativă, în 2022, Comisia va lansa observatorul său fiscal pentru a stimula discuțiile cu privire la problemele fiscale internaționale. în 2021, aceasta urmează să prezinte o initiativă legislativă privind modificarea Directivei privind Cooperarea Administrativă în vederea extinderii domeniului de aplicare al acesteia pentru a cuprinde cripto-activele și monedele electronici (DAC8).

În 2023, Comisia va prezenta inițiative legislative privind consolidarea verificării tranzacțiilor transfrontaliere și facilitarea procesului de verificare pentru întreprinderile care doresc să se conformeze normelor TVA. De asemenea, Comisia intenționeaza să încheie un acord privind cooperarea administrativă în domeniul TVA cu țările terțe și să lanseze încă o inițiativă legislativă pentru a asigura maximizarea capacității Eurofisc de a combate frauda în domeniul TVA și de a transforma Eurofisc într-un centru european pentru informații fiscale.

Propunerea de revizuire a Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC 7) extinde normele UE în materie de transparență fiscală la platformele digitale, pentru ca și persoanele care caștigă bani din vânzarea de mărfuri sau servicii pe aceste platforme să plătească impozite în mod echitabil. Această noua propunere va asigura schimbul automat de informații între statele membre cu privire la veniturile generate de vânzătorii de pe platformele online. De asemenea, propunerea consolidează și clarifică normele din alte domenii în care statele membre colaborează pentru a combate abuzurile fiscale, de exemplu prin audituri fiscale comune.

Comunicarea privind buna guvernanță fiscala atât în UE cât și la nivel internațional se axează pe promovarea echității fiscale și a transparenței și include 4 propuneri concrete.

În acest scop, Comisia propune o reformă a Codului de conduită care să abordeze într-o manieră mai transparentă concurența fiscală neloială și practicile fiscale dăunatoare din UE.

O altă propunere se referă la îmbunătățirea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, pentru a asigura că aceasta este înca eficientă și va putea face fata provocărilor actuale. 

Cea de-a treia propunere a Comisiei vizează consolidarea normelor UE privind buna guvernanță fiscală în ceea ce privește fondurile UE și măsurile de protecție, pentru a asigura faptul că procesul de listare a UE are un impact real și oferă claritate și certitudine țărilor terțe.

Iar în cele din urmă, a patra propunere a Comisiei se referă la colaborarea sporită în domeniul fiscal cu țările în curs de dezvoltare în vederea îmbunătățirii bunei guvernanțe fiscale. 

Leave a Reply