MANAGER RESURSE UMANE
+
MODUL REVISAL

Cursul își propune familiarizarea participanților cu conceptele cheie ale domeniul HR, precum și cu terminologia specifică managementului de resurse umane.

Prezentare curs

Într-o organizație, leadershipul este unul dintre punctele cheie pe care managementul trebuie să le dezvolte. O strategie bună de leadership pleacă de la impulsionarea și implicarea angajaților și ajunge până la obținerea de rezultate excelente. Iar identificarea și cresterea liderilor poate fi, de asemenea, un rol important al managerului de HR din organizație, pentru că el gestionează resursa umană și cunoaște parcursul profesional al fiecărui angajat.

Descrierea cursului

Tematica cursului

Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane;
Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane;
Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;
Elaborarea strategiei de resurse umane;
Monitorizarea costurilor de personal;
Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei;
Organizarea activităţii departamentului de resurse umane;
Reprezentarea compartimentului de resurse umane;
Întocmire liste de plată, întocmire și conducere REVISAL;
Întocmire contracte de munca.

Certificare

În urma absolvirii acestui curs, participantul va putea să profeseze în ocupația de Inspector Resurse Umane atât în țară cât și în afara ei, obținând o diplomă acreditata de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației și Cercetării , care vă conferă toate drepturile conform legislației în vigoare. Diploma este valabilă în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor.

Candidați Potențiali

Cursurile de Manager Resurse Umane se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a managementului resurselor umane, urmarind dezvoltarea aptitudinilor, abilitaților și competențelor specifice.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

MANAGER RESURSE UMANE
+
MODUL REVISAL

COD COR: 121207

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 80 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

500 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Formator

COD COR: 242402

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Manager de proiect

COD COR: 241919

Curs calificare 80 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert accesare
fonduri europene

COD COR: 241948

Curs specializare
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării