MANAGER DE PROIECT

Cursul Manager de Proiect este 100% practic, iar cele mai multe aplicații practice vizează diferite domenii de intervenție a programelor europene  – resurse umane, infrastructură, construcții, agricultură, mediu, afaceri, administrație publică.

Prezentare curs

Importanţa managementului de proiect devine tot mai mare, deoarece companiile se află tot mai mult sub influenţa concurenţei internaţionale, perioada de utilizare a produselor şi serviciilor este tot mai scurtă, iar cumpărătorii sunt tot mai bine informaţi datorită internetului. De asemenea, tehnologiile digitale de astăzi facilitează creare rapidă a produselor şi serviciilor în fiecare industrie, motiv pentru care se creează o presiune pentru finalizarea urgentă a tuturor sarcinilor.

Descrierea cursului

Tematica cursului

Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului a specificaţiilor proiectului și a criteriilor de succes ale proiectului;
Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp;
Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului;
Estimarea şi bugetarea costurilor;
Estimarea şi asigurarea resurselor;
Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
Planificarea şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
Managementul contractelor;
Managementul financiar al proiectului;
Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
Urmărirea şi controlul riscurilor;
Selectarea şi managementul echipei de proiect;
Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului;
Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate;
Managementul implementării

Certificare

La absolvirea cursului Manager de proiect veți obține un certificat de absolvire pentru ocupatia de Manager proiect, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației și Cercetării sub antetul Autorității Naționale de Calificări, care vă conferă toate drepturile conform legislației în vigoare. Diploma de Manager de proiect este valabila în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Certificatul de absolvire Manager de proiect este însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute toate competențele obținute .

Candidați Potențiali

Participând la acest Curs Acreditat Manager de Proiect veți putea învăţa cum să planifici, să implementezi, să coordonezi și să monitorizezi proiecte. Totodată, întregul curs este gândit conform cerințelor și mediului organizațional și legal din România.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

Manager de proiect

COD COR: 241919

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 80 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

500 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Administrator condominii

COD COR: 515303

Curs calificare 720 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert achiziții publice + Modul SICAP

COD COR: 241940

Curs calificare 120 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Contabil
Contabilitate primară

COD COR: 343302

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării