FORMATOR

Persoanele care doresc să dobândească cunoștințe în domeniul predării, evaluării activității de formare și susținerii cu profesionalism a cursurilor, training-urilor sau workshop-urilor.

Prezentare curs

Cursul de Formator vă ajuta să dobândiţi capacitatea de a pregătii, a efectua, a evalua şi a promova activitatea de formare, cu alte cuvinte este cursul care vă califica drept Trainer.
Cursul vă acordă urmatoarele drepturi legale: să organizați și să susțineți cursuri de calificare/ specializare/ perfecționare/ inițiere, să organizați și să susțineți cursuri de dezvoltare a abilitaților.

Descrierea cursului

Tematica cursului

Respectarea legislației specifice;
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în munca și în domeniul situațiilor de urgență;
Aplicarea normelor de protecție a mediului;
Asigurarea calității activității;
Pregatirea programului/stagiului de formare;
Pregătirea formării practice;
Realizarea activităților de formare;
Evaluarea participanților la formare;
Evaluarea programului/stagiului de formare.

Certificare

La absolvirea cursului de Formator veți obține un certificat de absolvire pentru ocupația de Formator, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației Cercetării , care vă conferă toate drepturile conform legislației în vigoare. Diploma de Formator este valabilă în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Certificatul de absolvire Formator este însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute toate competențele obținute.

Candidați Potențiali

Cursul se adresează profesioniștilor care activează în domeniul educației formale sau non-formale, care susțin cursuri, workshop-uri, dezvoltă activități de training, prezentări de produse, etc.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

Formator

COD COR: 242402

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

400 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Contabil
Contabilitate primară

COD COR: 343302

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Administrator condominii

COD COR: 515303

Curs calificare 720 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert achiziții publice + Modul SICAP

COD COR: 241940

Curs calificare 120 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării