EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
+
MODUL SICAP

Chiar dacă piața achizițiilor publice este o piață ce rulează reguli stricte, odată ce le vei cunoaște și le vei utiliza corect, vei accesa ușor această piață. Cursul îți oferă toate instrumentele necesare în acest sens.

Prezentare curs

Cursul propus, dincolo de faptul că pleacă de la premisa că procesul achizițiilor publice reprezintă un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli, norme ce trebuie stăpânite, utilizate corect, la timp, uniform, cu echilibru, confidențialitate, sub sancțiuni severe, își propune să specializeze personalul implicat în achiziții publice în cadrul achizitorilor, cât și al ofertanților.

Descrierea cursului

Tematica cursului

Prezentarea domeniului achizițiilor publice;
Reguli aplicabile pentru atribuirea contractelor;
Procedura SEAP-SICAP e-licitație;
Comunicarea interpersonală;
Perfecţionarea pregătirii profesionale;
Utilizarea calculatorului;
Coordonarea muncii în echipă;
Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
Elaborarea documentelor de specialitate;
Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
Acordarea consultanţei de specialitate;
Planificarea achiziţiilor publice;
Derularea procedurilor de atribuire;
Finalizarea procedurilor de atribuire.

Certificare

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației Cercetării sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional. Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

Candidați Potențiali

Puteți participa la cursul acreditat de Expert Achiziții Publice indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu. Cursul e conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, dar și a celor ce au acumulat deja experiență în domeniu. Conceptul e simplu: legea achizițiilor publice, domeniul achizițiilor publice rămâne și pentru cei cu experiență un domeniu inepuizabil ce nu-și dezvăluie niciodată în mod complet toate fațetele, căci niciodată o speță nu seamănă la indigo cu o alta deja studiată.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

Expert Achiziții Publice

COD COR: 241940

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 120 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

1.500 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Formator

COD COR: 242402

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Administrator condominii

COD COR: 515303

Curs calificare 720 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Contabil
Contabilitate primară

COD COR: 343302

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării