EXPERT ACCESARE
FONDURI EUROPENE

Cursul prezintă etapele parcurse de un proiect finanţat din fonduri europene, de la apariţia ideii, până la finalizarea investiţiei.

Prezentare curs

Cursul expert accesare fonduri europene este interactiv şi practic, în care participanţii vor lucra în grupuri de 2-4 persoane pentru întocmirea unor documente specifice, precum: bugetul proiectului, planul de activităţi, planul financiar al surselor de finanţare, stabilirea valorii estimate, contractul de finanţare, dosarul de achiziţie, cerere de rambursare, etc.

Descrierea cursului

Tematica cursului

Pregătirea elaborării proiectului;
Documentarea în vederea realizării proiectului;
Stabilirea parteneriatelor și elaborarea proiectului;
Tehnici de planificare, evaluare, comunicare și logistică necesare derulării proiectului;
Cum se redactează și propune un proiect cu finanțare nerambursabilă;
Vei cunoaște cadrul programatic și instituțional de accesare a fondurilor europene.
Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Certificare

La absolvirea cursului de Expert Accesare Fonduri Europe veți obține un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației Cercetării, care vă conferă toate drepturile conform legislației în vigoare.

Candidați Potențiali

Acest curs se adresează tuturor persoanelor care doresc să își finanțeze propriile idei de afaceri sau persoanelor care doresc să acceseze fonduri europene pentru alți beneficiari, în calitate de consultanți.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

EXPERT ACCESARE
FONDURI EUROPENE

COD COR: 241948

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 80 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

500 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Contabil
Contabilitate primară

COD COR: 343302

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Administrator condominii

COD COR: 515303

Curs calificare 720 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert achiziții publice + Modul SICAP

COD COR: 241940

Curs calificare 120 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării