CONTABIL
CONTABILITATE PRIMARĂ

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice

Prezentare curs

Cursul pentru ocupația de Contabil își propune să te învete o meserie foarte cautată pe piața actuală a forței de muncă. Acest curs se adresează în principal celor care doresc să practice profesia de contabil, dar și celor care au deja o oarecare experiență în contabilitate și doresc să își îmbunatățească cunoștințele din acest domeniu.

Descrierea cursului

Tematica cursului

Veți stăpâni bazele contabilității;
Veți învața să întocmiți corect documentele contabile de bază (facturi, chitanțe, ordine de plată, registru de casa, jurnal de bancă);
Veți învața să completați documente privind particularitățile contabilității de gestiune privind stocurile ( NIR, bon de consum, listă de inventariere, proces verbal de transfer, fișă de magazie etc );
Veți opera toate documentele contabile primare de baza în softul contabil SAGA;
Veți învăța să emiteți o factură către clienți din softul contabil SAGA.

Certificare

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației Cercetării sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional. Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.
În urma absolvirii examenului final, cursanții vor intra în posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupația de “Contabil” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma cursului.

Candidați Potențiali

Persoanele care doresc sa învețe cum să administreze veniturile, cheltuielile și investițiile dintr-o firmă, într-un mod sigur și eficient, astfel încât să obțină un loc de muncă sigur și bine plătit. Cursul de Contabilitate include atât aplicații practice pentru înțelegerea modulelor de teorie dar și aplicații individuale pe computer privind utilizarea programului de Contabilitate SAGA.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

Contabil
Contabilitate Primară

COD COR: 343302

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

700 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Formator

COD COR: 242402

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Administrator condominii

COD COR: 515303

Curs calificare 720 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert achiziții publice + Modul SICAP

COD COR: 241940

Curs calificare 120 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării