ADMINISTRATOR CONDOMINII

Persoana angajată ca administrator imobile reprezintă interesele particulare și colective ale unui condominiu cu asumarea raspunderilor ce derivă din aceasta

Prezentare curs

Acest curs poate fi urmat atât de către persoanele care lucrează deja, cât și de cele care ar dori să lucreze ca administrator imobile. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.
Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor le impune administratorilor de bloc aflați acum în funcție să își procure, atestate profesionale pentru certificarea ca administrator de condominii.  

 

Descrierea cursului

Tematica cursului

Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă;
Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;
Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calității în construcții și autorizarea lucrărilor în construcții;
Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărare împotriva incendiilor;
Bazele contabilității primare, emiterea facturilor, efectuarea plăților, și încasări;
Întocmirea documentelor contabile de bază (facturi, chitanțe, ordine de plată, registru de casă, jurnal de bancă, etc );
Elaborarea documentelor de gestiune;
Operarea documentelor contabile primare de bază în softuri dedicate și în Excel sau echivalent;
Aplicarea procedurilor de arhivare fizică și electonică;
Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă.

Certificare

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare, eliberate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației Cercetării sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional. Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

Candidați Potențiali

Orice persoană care dorește obținerea unei perfecționări în meseria de administrator imobile în vederea unei posibile angajări, precum și persoanele care ocupă un post în acest domeniu, dar care nu dețin înca certificatul care să le ateste această pregatire se pot înscrie pentru a participa la acest curs.

Acte necesare înscrierii

  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie diplomă studii;
  • Adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”;
  • Dovada achitării taxei de curs.

Administrator Condominii

COD COR: 515303

+40 771 177 106

cursuri@smartacademy.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM

Curs calificare 720 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării 

800 RON

Plata se poate efectua astfel:

Banca Transilvania
IBAN: RO44BTRLRONCRT0219460201
Sucursala Alba Mall

La detaliile plății vă rugăm să menționați denumirea cursului pentru care ați optat.

Alte Cursuri

Formator

COD COR: 242402

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Expert achiziții publice + Modul SICAP

COD COR: 241940

Curs calificare 120 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării

Contabil
Contabilitate primară

COD COR: 343302

Curs calificare 360 de ore
Curs acreditat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educației și Cercetării